• EmailEmail: sales@cleanhouses.vn
  • HotlineHotline: 02866788588. - 0932002733
TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẬP SỰ THỊ TRƯỜNG TP. HCM

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẬP SỰ THỊ TRƯỜNG TP. HCM

Phát triển đội ngũ nòng cốt: Ở vị trí giám sát bán hàng tập sự, các ứng viên được tham gia các khóa huấn luyện thực tế, tìm hiểu về các...

Xem chi tiết
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TP. HCM (BÌNH TÂN)

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TP. HCM (BÌNH TÂN)

Do như cầu mở rộng kinh doanh, hiện nay Công ty Clean House đang có như cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Bán Hàng làm việc ngoài thị trường HCM - Quận...

Xem chi tiết
 
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TP. HCM (THỦ ĐỨC, Q9, Q7, Q8)

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TP. HCM (THỦ ĐỨC, Q9, Q7, Q8)

Do như cầu mở rộng kinh doanh, hiện nay Công ty Clean House đang có như cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Bán Hàng làm việc ngoài thị trường HCM gồm: -...

Xem chi tiết
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TP. HCM, TP. BIÊN HÒA, BÌNH DƯƠNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG TP. HCM, TP. BIÊN HÒA, BÌNH DƯƠNG

Do như cầu mở rộng kinh doanh, hiện nay Công ty Clean House đang có như cầu tuyển dụng vị trí Nhân Viên Bán Hàng làm việc ngoài thị trường TP. Hồ...

Xem chi tiết
 

Tuyển dụng - NƯỚC TẨY RỬA SWAT - CLEAN HOUSE

Tuyển dụng - NƯỚC TẨY RỬA SWAT - CLEAN HOUSE

Tuyển dụng - NƯỚC TẨY RỬA SWAT - CLEAN HOUSE

Tuyển dụng - NƯỚC TẨY RỬA SWAT - CLEAN HOUSE

Tuyển dụng - NƯỚC TẨY RỬA SWAT - CLEAN HOUSE
Tuyển dụng - NƯỚC TẨY RỬA SWAT - CLEAN HOUSE
lên đầu trang